Verklaar ... Verdedig ... Verwerk

Ons identifiseer drie duidelike fases van ons geloofslewe in Kolossense. Hoofstuk een handel oor die geloof. Dit is ook die heel eerste stap in die Christelike lewe. Geloof beteken 'n paar verskillende dinge. Eerstens moes ons geglo het om Christen te kon word en Jesus as Here te kon aanneem. Daardie geloof moet dan begin groei en uitgebou word tot verstaan en insig in die wondere van God se evangelie vir ons tyd. Dit is baie jammer om te sê, maar dit is by hierdie heel eerste punt, die verklaring van ons geloof, waar die meeste Christene reeds vasval. Hulle betaal die predikant om namens hulle te sê wat die evangelie behels sodat hulle dit nie hoef te doen nie.

Begrip en insig in die evangelie is ongelooflik belangrik. Dit is wat in hoofstuk een beklemtoon en behandel word. Kol. 1:9 sê: "... dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig". Nee, kennis van God se wil beteken nie dat jy moet stemme hoor en moet weet wat die Here wil hê jy vandag moet doen nie. God se wil is geopenbaar in die feite van die evangelie. Dit is wat jy op die punte van jou vingers moet ken. Kol. 1:10 sê: "... in die kennis van God mag groei".

Om ons verder by te staan om te groei in hierdie kennis, kom daar dan in Kol. 1 ook 'n groot verklaring van Jesus Christus: sy verlossingsdaad, sy ewige krag en Godheid, sy funksie as Hoof van die liggaam van Christus en sy daad van versoening aan die kruis wat ons ook elke dag onderskraag en lewend hou as lede van sy liggaam. Hierdie goed moet ons ken, nie net in teorie nie, maar in ervaring en deel wees daarvan. Die geloofsverklaring van hoofstuk 1 moet deurdink, deurleef, uitgeleef en deur elke Christen in sy eie woorde verklaar en verduidelik word. Praat met jou kinders daaroor as jy by die huis en op pad is. Praat met jou familie en jou ondergeskiktes by die werk. Onthou: Kol. 1 gaan oor die verklaring van jou geloof.

Hierdie verklaring sluit ook in dat daar nuwe feite van die evangelie in ons bedeling aan die lig gekom het (1:24-2:3). Ons is nie meer in die Ou Testament nie. Ons is nie meer in die aardse bediening van Jesus toe Israel bedien is met die oog op die instelling van hulle koninkryk vanuit Jerusalem nie. 'n Nuwe dispensasie is aangekondig. Dit moet absoluut deel van jou kennis en jou geloofsverklaring wees, anders gaan jou insig in die feite van die evangelie met die wet vermeng word en skeefgetrek wees.

Dan kom ons in hoofstuk 2 by die verdediging van die evangelie. Dit spreek vanself dat jy eers die fase van die verklaring van die evangelie moet deurleef voordat jy sal kan begin om die evangelie te verdedig. Jaag jy altyd die Jehovas-getuies en Mormone uit jou huis uit weg, of nooi jy hulle in om 'n kans te kry om te getuig van die wonderlike waarheid van dit waaraan jy glo en dit teen hulle valse lering te verdedig. Volgens hfst 2 is dit jou opdrag. Wat sê jy vir al jou vriende wat soos dronk skape agter die bedrog van Steve Hofmeyr aanloop? Dit is die moderne tydgees waarin ons is. Vir die meeste mense is die Bybel nie die onveranderlike waarheid van God nie. Ons het hier 'n wonderlike geleentheid om die opdrag van hfst 2 uit te leef en te begin om die evangelie te verdedig. Om nie eers te praat van die wet, ou instellings, rituele en vleeslike ervarings waarteen die evangelie ook verdedig moet word nie. Maar wie neem deel? Is jy ook maar net 'n toeskouer in die Christelike arena?

Hierdie forum is ook 'n ideale plek waar mens kan begin om jou geloof te oefen en te verdedig. Neem deel aan die gesprek. Stelselmatig bou jy jou kennis op en leer om die Swaard van die Gees meer en meer behendig te gebruik.

Nou kom ons by hoofstuk 3. Hier begin ons om die evangelie te verwerk, uit te werk, uit te leef en te demonstreer. Is jy gereed om te begin met hoofstuk 3? As jy nog steeds probleme het om hoofstuk 1 en 2 uit te leef, gaan jy beslis ook probleme met hoofstuk 3 hê. Moet dus nie te haastig wees nie. Hoofstuk een en twee is nog steeds hier op die forum. Gaan terug en begin van voor af. Daardeur sê ek nie dat mens eers kan begin om die evangelie uit te leef as jy al die feite ten volle verstaan en ook begin het om die evangelie te verdedig nie. Ek dink praktiese geloof begin dadelik wanneer mens tot die geloof kom. In die eerste 10 verse van Kolossense 1 kom daar reeds heelwat elemente van praktiese geloof voor. Tog bly die beginsel staan dat praktiese geloof moet opkom uit die feite van die evangelie wat ons reeds verstaan en bereid is om te verdedig. Die deeltjie wat jy wel verstaan, kan jy dadelik begin uitleef.

Kyk ook na die mooi oorgang na praktiese geloof wat ons reeds in die laaste vers van hoofstuk 2 behandel het. Dit het daar gegaan oor aangeplakte geloof. In daardie vers gaan dit steeds oor verkeerde leringe wat uitgegooi moet word, maar dit is ook baie prakties. Waarom is mense vandag nog so lief vir die wet en die rituele en die ekstatiese vleeslike ervaringe? Is dit nie dalk omdat hulle nog klein kindertjies is en nie kans sien om te doen wat in hoofstuk 1 en 2 van hulle gevra word nie? Hulle wil nie leer en groei in kennis nie en hulle wil beslis nie deelneem om die evangelie te verdedig nie, nou vat hulle maar die maklike uitweg en hulle staan vas by die ou instellings van die wet en by ervaringe, stemme en engele. Dit, sê die vorige vers, is 'n aangeplakte geloof. Dit is nie in die hart nie. En hoe leef mens nou 'n aangeplakte geloof uit? Dit is tog onmoontlik. Jou praktiese uitlewing van die evangelie moet laat uitkom wat in jou hart aan die gang is. Maar as jy nog skaam is om deel te neem om die evangelie te verklaar en dit te verdedig, gaan jy baie beslis net so skaam wees om jou hart voor mense oop te maak en uit te LEEF waaraan jy GLO.

Hoekom sukkel jy so om jouself te dissiplineer in jou afspraak met God in die binnekamer? Hoekom sukkel jy so om by jou woord te bly en te doen wat jy jouself en ander mense beloof het? Is dit nie dalk omdat jy ook nog sukkel met hoofstuk 1 en 2 nie? Omdat jy nie werklik deelneem om die evangelie te verklaar en te verdedig nie?

Kom, pak die bul by die horings. Kry jouself gereed om saam met ons in hoofstuk 3 in te gaan. Dit is my opregte gebed vir elkeen van julle en ek hoop ook julle gebed vir my. 


|Kolossense II| |Kolossense| |Terug na Bybelglo.com| |Kol. 2:4| |Dwalings| |Kol. 2:5| |Kol. 2:6| |Kol. 2:7| |Kol. 2:8| |Kol. 2:9| |Kol. 2:10| |Kol. 2:11| |Kol. 2:12| |Kol. 2:13-23| |Kol. 2:13| |Kol. 2:14| |Kol. 2:15| |Kol. 2:16| |Kol. 2:17| |Kol. 2:18| |Kol. 2:19| |Kol. 2:20| |Kol. 2:21,22| |Kol. 2:23| |Kol. 3:1-4| |Kol. 3:1| |Kol. 3:2|