"Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie".

Hierdie vers roep jou op tot geestelike denke! Dit roep jou op na die hemel toe. Die hemel is die plek waar ons as Christene in beginsel reeds gesetel is (Ef. 2:6), maar het ons daardie plek al aktief ingeneem en toegeëien?

Die een ou val die ander een aan in die parlement oor 'n standpunt wat hy ingeneem het. "Jy hou jou verniet so heilig. Ek ken jou. Wat jy nou daar sê, sê jy maar net as gevolg van die plek waar jy sit." (partye het afgebakende plekke waar hulle in die parlement sit). Dit wat jy sê word bepaal deur die plek waar jy sit. En nou sê Ef. 2 ons sit in die hemel. Nie omdat ons heilig genoeg lewe, min genoeg sonde doen, genoeg oor die hemel praat nie - nee, net omdat Christus vir ons gesterf het en ons wat glo dus ook saam met Hom gesterf het en opgewek is in die hemel. Dit het klaar gebeur! Die hemel is nou vir ons oop!

So, sal ons tog ook nou maar die les van die parlement leer en begin praat volgens die plek waar ons sit?

Daniel het in die vreemde land drie maal op 'n dag sy venster oopgemaak en gaan kniel in die rigting van Jerusalem en tot God gebid. Dit was vir hom die manier om sy tyd van ballingskap te oorleef, nie net vir homself nie, maar ook om die volk rondom hom te inspireer en aan te moedig om aan die belofte vas te hou. Josua en Kaleb moes vir 40 jaar saam met die volk in die wildernis rondswerf omdat die volk op die moment van beslissing in ongeloof weggedraai het. Josua en Kaleb was self nie skuldig aan ongeloof nie, maar het vir 40 jaar saam met die volk gely. Hoe oorleef jy so iets? Ook hulle het soos Daniel elke dag hulle hart en verstand besig gehou met die verwagting van die beloofde land.

En nou sê Kol. 3 vir ons in die duidelikste taal moontlik hoedat ons die tyd van "ballingskap" hier op aarde moet oorleef en hoe ons onsself besig moet hou. "Bedink die dinge wat daarbo is". Hoe doen mens dit? Waaraan moet ons dink? Ek reken "die dinge daar bo" gaan oor Jesus Christus.

Eerstens gaan dit oor die geestelike seëninge wat Jesus vir ons op aarde bewerk het. Die daad van verlossing, die opstanding en die hemelvaart. Toe Hy ons van die vloek en die mag van sonde bevry het, het Hy ons ook beklee met die geregtigheid van God (1 Kor. 1:30, Rom. 10:4). As aardse wesens was ons verlore in die smet van sonde, maar ons het saam met Jesus gesterf. Die sonde-verlore mens in my het gesterf en daar het 'n nuwe mens ontwaak, geskape in die volmaakte geregtigheid van God. Om dus te dink aan "die dinge daarbo" is in ons geval nog beter as by Daniel of Josua en Kaleb. 'n Deeltjie van die hemel, die volle geregtigheid van God, is hier in ons harte geplant!

Tweedens gaan dit oor ons daaglikse verhouding met Christus. Hy tree elke dag vir ons in by die Vader (Rom. 8:34). Jesus het op aarde sy offer gebring aan die kruis, maar hy bied dit daagliks aan in die hemel, aan die regterhand van God. As ons dus dink aan ons daaglikse vergifnis en reiniging (1 Joh. 1:3,7), dan dink ons aan die hemel. As ons nadink oor ons taak en funksie as Christen hier op aarde, dan dink ons aan die hemel. Christus, aan die regterhand van God, is die Hoof van die liggaam en ons is die lede wat onder sy instruksie moet optree.

Derdens dink ons aan die hemel wanneer ons uitsien na ons toekomstige verhouding met Christus. Anders as die wêreld en die moderne teoloë, glo ons dat Jesus Christus baie gou weer kom (1 Thes. 1:10) en dat ons dan in alle ewigheid saam met Hom sal wees (1 Thes. 4:13-17). Ons diens aan die Here terwyl ons hier op aarde was, gaan by die wegraping beoordeel word (1 Kor. 3:10-15; 4:5). Daarom is dit baie noodsaaklik dat ons nou al voortdurend sal dink aan daardie dag van oordeel in die hemel.

Die Heilige Gees binne in ons is die verteenwoordiger van die hemel hier by ons en dit is sy taak om ons aan te spoor en te herinner aan Christus en aan die hemel. 


|Kolossense II| |Kolossense| |Terug na Bybelglo.com| |Kol. 2:4| |Dwalings| |Kol. 2:5| |Kol. 2:6| |Kol. 2:7| |Kol. 2:8| |Kol. 2:9| |Kol. 2:10| |Kol. 2:11| |Kol. 2:12| |Kol. 2:13-23| |Kol. 2:13| |Kol. 2:14| |Kol. 2:15| |Kol. 2:16| |Kol. 2:17| |Kol. 2:18| |Kol. 2:19| |Kol. 2:20| |Kol. 2:21,22| |Kol. 2:23| |Kol. 3:1-4| |Kol. 3:1| |Kol. 3:2|