"Aangesien julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit."

Kol. 3:1-4 is een van die belangrikste geestelike brûe in die Bybel. Hoofstuk 1 gee vir ons die verklaring van ons geloof, hoofstuk 2 verdedig dit teen valse leringe wat Christus minag of verskraal en leringe wat die vlees voorop stel en die Gees verwaarloos. Maar dan moet hierdie groot geestelike waarheidskennis oor die brug gedra word om by die praktyk uit te kom. Ons kan sê dat die kennis van Kol. 1 en 2 deur die dinamika van Kol. 3:1-4 van die kop af na die hart toe gedra moet word. Na hierdie vier verse sien ons in die res van die boek wat die praktiese veranderinge is wat in ons lewe moet plaasvind. Is jou geloof net in jou kop of is jy waarlik in hart siel en ledemate geïnspireer om God in alles welbehaaglik te wees en die evangelie en jou medemens met oorgawe te dien? As daar nog op die gebied iets skort, dan het ek en jy dalk ook nodig om die brug oor te steek.

Ek hoop nie julle het te veel bagasie saamgebring nie. Jy moet nie te veel goed by jou hê wat jou aan die aarde sal herinner nie. Bring net jou Bybel, jou notaboek en jou pen. Ons stap oor 'n pad wat reeds vir ons uitgelê is. Jy hoef nie 'n 4x4 voertuig te koop en oorlewingstoerusting aan te skaf asof jy nou een van die mees uitdagende berge gaan aandurf nie. Ja, dit is 'n geweldige kloof om te oorbrug, maar gelukkig, die pad is klaar gebou. Die massiewe ingenieursprestasie is klaar gelewer. Jy kom net om dit te benut en te geniet.

In ons Bybels begin die vers met "As" maar ons verander dit na "aangesien". Die woord in Grieks is "ei" en beteken nie 'n onsekerheid of 'n voorwaarde nie, maar eerder 'n vaste argument waarop die res van sy boodskap gebou word. Die groot waarheid van Kol. 3:1 is breedvoerig behandel in Rom. 6-8. Christus het nie aan die kruis alleen vir ons sondes gesterf nie, maar Hy het daar plek ingeruim dat ons saam met Hom kon sterf. Elke enkele mens wat in Jesus glo, het saam met Hom aan die kruis gesterf. Sy kruisdood gaan dus nie net oor vergifnis van sondes nie, maar veral oor die oorwinning oor sonde.

Daar word dikwels in evangeliese preke 'n oproep op Christene gedoen om die sonde af te sterf. So al asof ons, elke keer as ons nog 'n sonde in ons lewe raaksien, weer moet gaan sterf om daarvan ontslae te raak. Dit is nie reg nie. Met so 'n lering plaas ons die verlossingsdaad eintlik in die hande van 'n mens. Geen mens kan sterf vir sy eie sonde nie. Nee, die groot wonder van die evangelie is dat Jesus vir ons sondes, maar ook in ons plek aan die kruis gesterf het. Ek en jy hoef dit nie weer oor te doen nie. As jy waarlik 'n kind van God is, het jy deur die geloof toegang verkry tot 'n volkome verlossing en Verlosser. Jy HET saam met Jesus aan die kruis gesterf. Neem eens en vir altyd kennis daarvan en aanvaar dit in die geloof.

Ons is dus nie meer aardse wesens soos al die ander nie. God het 'n groot wesensverandering in ons bewerk. Ons is vreemd aan hierdie wêreld. Ons is soos "aliens". Goed, nie heeltemal nie want aliens lyk ook anders. Ons lyk nog dieselfde en het fisies nog dieselfde behoeftes, maar is geestelik van 'n totaal anderste soort samestelling. Leer daarvan uit die Bybel en dink daaroor na. Tree dan op in ooreenstemming met die geestelike werking wat God in ons hart geplant het. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Moet nie praat en dink en doen soos die wêreld nie. Dink aan die dinge daarbo!

Hoofstuk 2 was 'n groot leerskool en geestelike voorbereiding om hierdie waarheid van Kol. 3:1-4 te verstaan en aanvaar. Daardie hoofstuk het uit sy pad gegaan om ons te oortuig dat Jesus 'n wonderlike daad van herskepping en reiniging in ons lewens gedoen het. Hy het ons op grond van sy versoening volkome aan God voorgestel. Hy het die dinge gedoen en nie ons nie. Daarom kan ons normale Christelike belewenis nie meer 'n vleeslike, fisiese of aardse belewenis wees van wetsgehoorsaamheid en doen dit en doen dat nie. Nou vat 3:1 dit alles saam en sê: Julle het gesterf. Los nou die vleeslike verordeninge van hierdie aarde en dink aan die dinge daarbo. Dink geestelik en leef geestelik. Gee al die eer aan Jesus Christus.

Ons is besig met die eerste vers waarmee ons oor die brug sal stap. Wel, hier het ons dit nou. Daar is niks op aarde wat 'n mens se praktiese lewe so kan verander as hemelse en Christus-gesentreerde denke nie. Die mens vra reels en regulasies, maar God het geweet dat dit die mens nooit sal verander nie. Toe gee God vir hulle (Israel) die wet en laat hulle vir 1500 jaar daaronder swoeg en sweet. Het dit hulle verander? Nee! En tog wil duisende evangeliepredikers vandag voortgaan om mense te slaan met reels en wette wat hulle nie nakom nie. Vergeet daarvan. Die hele Kol. 2 sê dit reeds. Vergeet van die wet. Fokus jou denke op Jesus Christus en dit wat Hy vir jou gedoen het. Dink aan die hemel waar Jesus Christus nou is. God ken die mens baie beter as wat ons onsself ken. As jy 'n geheiligde lewe tot eer van God begeer, stap dan oor die brug. Dit is jou denke wat moet verander (Kol. 3:1; Ef. 4:22-24 - veral vers 23 wat sê dat die "gees van jou gemoed" moet verander; Rom. 12:1,2 - hier moet jou gemoed ook verander, wat is dit? Is dit sondebesef? Nee, dit is Christus-gesentreerde denke.)

Wat was Paulus se heel grootste roem en oorwinningslied as Christen? Was dit sy sondebewustheid wat vir hom oorwinning gebring het? Nee! Dit was sy passie vir die majesteit van Jesus Christus binne in hom: "Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het." Nee, ek is nie gekant teen sondebewustheid nie, maar sondebewustheid wat kom deur sonde- en wetsprediking is oppervlakkig, aangeplak en vleeslik. Sondebewustheid wat kom deur Jesus Christus-gesentreerde denke is die regte evangeliese een waarna ons moet streef. 


|Kolossense II| |Kolossense| |Terug na Bybelglo.com| |Kol. 2:4| |Dwalings| |Kol. 2:5| |Kol. 2:6| |Kol. 2:7| |Kol. 2:8| |Kol. 2:9| |Kol. 2:10| |Kol. 2:11| |Kol. 2:12| |Kol. 2:13-23| |Kol. 2:13| |Kol. 2:14| |Kol. 2:15| |Kol. 2:16| |Kol. 2:17| |Kol. 2:18| |Kol. 2:19| |Kol. 2:20| |Kol. 2:21,22| |Kol. 2:23| |Kol. 3:1-4| |Kol. 3:1| |Kol. 3:2|