2:21: "soos: raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? --

2:22 "almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan--volgens die gebooie en leringe van mense"

Daar is twee maniere waarop ons vers 21 en 22 kan lees. Die mees algemene verstaan van die verse is soos dit ook hier vertaal is, is dat dit 'n voorbeeld is van reels wat vergaan het en waaraan ons ons nou nie meer moet steur nie. In 'n godsdiens is daar wette van wat jy mag en nie mag eet, aantrek, aanraak ens. maar in die Christelike geloof is daar nie so iets nie. Sulke wette kom nie van God af nie, maar is deur mense uitgedink. Voedsel en drank wat ingeneem word, kom in die maag en nie in die hart nie. Dit kan jou nie geestelik besoedel nie. Dit was beide Jesus en Paulus se boodskap.

Volgens hierdie eerste verstaan van die verse is godsdienstige wette wat op die vlees van die mens ingestel is, totaal nutteloos. Om te sê dat daar goed is wat ons nie mag eet of drink nie en dat daar vleeslike rituele en ervaringe is wat ons moet deurgaan, is totaal onsinnig in die Christelike geloof. Ek beskou steeds hierdie verstaan van vers 21 en 22 as die mees waarskynlike.

Die tweede verklaring verskil nie veel nie. Hiervolgens is vers 21 en 22 nie voorbeelde van uitgediende vleeslike wette nie, maar juis 'n opdrag van Paulus om nie sulke wette en reels na te volg nie. Hiervolgens moes vers 21 eintlik soos volg vertaal gewees het: "Moet nie (aan hierdie vleeslike reels) vat, daaraan proe of dit aanraak nie." Taalkundig is hierdie tweede verklaring beslis ook moontlik. Ek is nie heeltemal seker watter een van die twee om te kies nie, maar gelukkig gaan dit aan die boodskap geen verslik maak nie. Altwee verwerp die idee van fisiese reels en wette. Ek moet sê, as hierdie tweede verklaring reg was, dan hou ek nogal daarvan. Paulus is werklik ernstig as hy sê dat vleeslike wette gelos moet word, en daarom gee hy hier (miskien) 'n direkte opdrag dat ons die goed nie moet aanraak nie.

Kyk 'n bietjie na die woord "smaak". In die moderne tydgees is die mense net nie meer bereid om passief in die gehoor te sit en na 'n preek te luister nie. Hulle kom om fisies te "smaak". Hulle wil "entertain" word. Hulle wil self deelneem, dinge doen, rituele deurgaan, dinge ervaar, voorskrifte nakom sodat die vlees bevredig kan word. Maar pasop. Ons vers sê hierdie is 'n mensgemaakte godsdiens. Hierdie uiterlike dinge wat die mense so graag wil doen, gaan uiteindelik skade aan die geloof berokken. En dink nou maar net aan buitestaanders wat die eerste keer in die geloof inkom, of kindertjies wat hierdie petalje aanskou. Hoe gaan sê jy vir hulle dat ons geloof geestelik is en net uit Jesus Christus bestaan, maar ons hou aan met onsinnige wette, reels en seremonies - en ook ekstatiese ervaring soos die "lag" en "val" in die Gees.

Onthou: 'n mens se kop werk nou maar eenvoudig so. As jy sulke uiterlike dinge in jou geloof voorhou en beoefen, sal dit baie gou die effek hê dat mense dit sal beskou as die werklike essensie van jou geloof. Hulle sal dit sien as die dinge wat jy moet doen om 'n Christen te kan word. Die charismatiese mense sê al lankal jy is nie met die Gees vervul as jy nie in tale spreek nie. 'n Geestelike waarheid word dus afhanklik gemaak van 'n fisiese handeling en dit is juis wat Paulus hier met krag veroordeel.

Gaan lees hierdie verse weer mooi en kom tot die besef dat hierdie 'n ernstige oproep is. Dit is baie gevaarlik om in 'n geestelike geloofstelsel met enige vorm van uiterlike en fisiese wette en handelinge rond te speel. Moet asseblief nie die goed aanraak nie. Al hierdie goed is deur mense in die Christendom ingebring, uit onkunde of doelbewus om die boodskap van genade af te takel. Genade beteken: "God alleen". Alles kom van Hom af. As jy as deel van jou geloofstelsel wil hanteer en proe en aanraak, dan is jy besig om mensgemaakte goed by die genade by te voeg. Jy beskou dit miskien nie so nie, maar mense wat jou dop hou gaan uiteindelik jou geloof beoordeel aan hierdie uiterlike dinge. Is dit wat jy wil hê moet gebeur? Of wil jy hê dat Jesus alleen volkome al die eer moet kry? Hou op om self "Jesus" te speel. Jy kan dit nie doen nie. Hy het alles klaar gedoen.

Vers 22 sê dat soos voedsel wat ingeneem word deur die spysverteringstelsel vergaan, so vergaan al hierdie uiterlike verordeninge van die wet. Dit was nog iets toe dit in die ou bedeling vooruit gewys het op Christus wat sou kom. Maar selfs daardie funksie kan nou nie meer bestaan nie, want Christus het gekom en neem nou al die plek van verordeninge in. Hierdie goed het nou alles vergaan. Nou lê ons al die klem op Christus en dit wat Hy in en deur ons doen.

"Nou bly geloof, hoop en liefde (1 Kor. 13). Hier word gepraat van "vergaan" terwyl 1 Kor. 13 'n soortgelyke woord gebruik: "tot niet gaan". Ek is oortuig dat Kol. 2 en 1 Kor. 13 parallel loop. 1 Kor. 13 is al voor Kol. 2 geskryf en die goed wat in 1 Kor. 13 sou vergaan of besig was om te vergaan, het in Kol. 2 reeds vergaan. Daar bly nou niks daarvan oor nie. Dit is nou net Jesus Christus en sy geloof, hoop en liefde binne in ons. So, ja - die meeste Christene glo dit nie, maar tale, profesieë en die doop met water het nou reeds vergaan. Die volmaakte het gekom en dit is die volkome afgehandelde en ten volle geopenbaarde boodskap van die kruis en van God se genade vir die bedeling van die kerk. Niks kan daaraan toegevoeg word nie. As die volmaakte gekom het, dan het alles wat ten dele is, verby gegaan. 


|Kolossense II| |Kolossense| |Terug na Bybelglo.com| |Kol. 2:4| |Dwalings| |Kol. 2:5| |Kol. 2:6| |Kol. 2:7| |Kol. 2:8| |Kol. 2:9| |Kol. 2:10| |Kol. 2:11| |Kol. 2:12| |Kol. 2:13-23| |Kol. 2:13| |Kol. 2:14| |Kol. 2:15| |Kol. 2:16| |Kol. 2:17| |Kol. 2:18| |Kol. 2:19| |Kol. 2:20| |Kol. 2:21,22| |Kol. 2:23| |Kol. 3:1-4| |Kol. 3:1| |Kol. 3:2|