"Laat niemand julle van jul prys beroof nie, al sou hy behae hê in nederigheid en verering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblase wees deur sy vleeslike gesindheid"

Ek hoop julle het mooi gelees wat hier staan. Enige mensgemaakte reels, regulasies en voorskrifte wat by die evangelie van genade bygevoeg word, is boewery en roof. Dit is uitgedink deur die vyand wat die oorwinning waarvan ons reeds verseker is, van ons wil wegvat. Neem asb. kennis: Daar is 'n vyand daarbuite wat daarop uit is om ons van ons prys te beroof. Hoe doen hy dit? Deur wette en mistiese verlydinge. Want sien, alle geestelike seëninge in die hemele is alreeds aan ons toegesê uit suiwere genade en sonder enige verdienste (Ef. 1:3; 2:8). Maar nou kom voeg die vyand 'n wet of 'n voorwaarde daaraan toe. Jesus se volkome afgehandelde versoeningswerk word dus misken en Christenskap word weer iets wat deur nakoming van gebooie verdien moet word. As ons in enige mate hieraan toegee het ons klaar verloor! Dan het die vyand ons van die prys beroof!

Neem kennis: Die prys wat hier ter sprake is, is anders as op die sportveld en in die sakewêreld. Hier werk jy nie vir die prys nie, die prys is alreeds aan jou beloof! Jy werk nie om dit dalk eendag te mag kry nie, jy het dit klaar gekry omdat jy aan Christus vashou en aan Hom behoort, omdat jy nie self probeer nie, maar skuil by die Een wat dit vir jou gedoen het. Die sekerste manier om van jou prys beroof te word, is om weer wette en voorskrifte na te jaag.

Die natuurlike mens voel veilig as hy in 'n vaste roetine in gedwing word en as hy oortuig is dat hy op grond van sy fisiese gebondenheid aan die voorskrif die einddoel sal haal. Dit glo die natuurlike mens nog steeds ten spyte van die feit dat geen mens nog ooit God deur die wet kon behaag nie. Nee! Christenskap is geestelik! Dit gaan nie oor wat jy kan doen nie, maar oor dit wat Christus in jou gedoen het.

Wat is die prys wat hier voorgehou word? Sommige sê dit is die gawe van die ewige lewe. Ek dink hulle is verkeerd. Dit gaan hier oor iets meer as verlossing en die ewige lewe. Die verse maak dit duidelik dat daar Christene is wat reeds die ewige lewe het, wat hierdie prys gaan verloor. Ek dink daar is baie Christene wat nie die saligheid gaan verloor nie, maar wat wel hierdie prys gaan misloop. As jy terugval in die wet, as jy gaan vir aanbidding van engele en 'n soort geestelikheid wat kontak maak met die geestelike wêreld buite die Bybel om, dan het jy die prys verloor. Pasop vir mense wat kom met hulle buite-Bybelse visioene en "woorde" of profesieë wat hulle ontvang het. Hulle "sien" goed wat nie in die Bybel is nie en daardeur gaan hulle die prys verloor.

Die prys is die volle blydskap en vervulling van Jesus Christus alleen in jou lewe. Dit is die kragtige en onwrikbare oortuiging dat jy in Jesus Christus veilig is en nooit weer verlore sal gaan nie (Rom. 8:37-39). Dit is die rykdom en die heerlikheid (Ef. 3:16) van jou oortuiging en kennis van die boodskap van God se genade en liefde. Die wete dat Jesus alles is en jy niks nie. Dit is al die volheid van God (Ef. 3:19) waartoe mens vervul word, beslis nie deur die nakoming van voorskrifte nie, maar deur die volle vertroue in Jesus Christus. Dit is die volheid waaroor ons nou beskik as Jesus wat die gesagvoerder van alle owerheid en mag is, ook die hoogste en enigste behae van my lewe is (Ef., 2:10). Die prys is alleen beskikbaar vir hulle wat bou op die fondamentsteen wat deur Paulus as boumeester gelê is (1 Kor. 3:10-17).

Ek dink dit is duidelik dat alle Christene nie deel in hierdie prys nie. Daar is te veel van ons wat nog soek en jaag na iets wat ons nog nie kon vang nie. Dit is juis hierdie Christene wat hulle ophou met gesigte en visioene, engele en wettiese voorskrifte. Op daardie pad sal jy die prys nooit bereik nie.

Ek beweer nie dat ons die prys nou al ten volle in hierdie lewe het nie, maar ek is oortuig dat ons 'n groot deel daarvan reeds het. Ons is tog alreeds saam met Jesus in die hemel (Ef. 2:6; Fil. 3:20). Die vraag is nou net: Hoe goed ken ons hierdie waarheid van die hemel? Stry en baklei ons vir 'n plek op aarde of verbly ons ons in die hemel (Kol. 3:1-3). Die Christene wat nou al die dinge van die hemel bedink is die geseëndes wat God se volheid nou reeds smaak en wat die eerste paaiement van die prys ook alreeds ontvang het.

Dit gaan dus oor jou innerlike begeerte, wil of behae waarvan 2:18 ook praat. Die wat die prys reeds besit het net een begeerte en dit is Jesus Christus in die hemel (Kol. 3:1-3). Let dus baie duidelik op dat daar baie dinge in die godsdienstige lewe is wat in die woorde van ons vers 'n skyn van nederigheid en opregtheid kan hê, maar wat 'n truuk van die duiwel is om ons van Jesus Christus af weg te rokkel. Wettisisme, aanbidding van engele en bo-natuurlike ervaringe is verleidinge wat kom deur gevalle engele (duiwels - 1 Tim. 4:1). Bly weg van hierdie mense af. Verbly jou in die volheid van Jesus Christus. 


|Kolossense II| |Kolossense| |Terug na Bybelglo.com| |Kol. 2:4| |Dwalings| |Kol. 2:5| |Kol. 2:6| |Kol. 2:7| |Kol. 2:8| |Kol. 2:9| |Kol. 2:10| |Kol. 2:11| |Kol. 2:12| |Kol. 2:13-23| |Kol. 2:13| |Kol. 2:14| |Kol. 2:15| |Kol. 2:16| |Kol. 2:17| |Kol. 2:18| |Kol. 2:19| |Kol. 2:20| |Kol. 2:21,22| |Kol. 2:23| |Kol. 3:1-4| |Kol. 3:1| |Kol. 3:2|