"in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus"

Hierdie is nog steeds dieselfde sin as vers 9 en 10 en is 'n uitbreiding van presies dieselfde saak wat daar bespreek word. "in wie julle ook ..." sê tog duidelik dat die gedagte van die vorige verse hier voortgaan en dat die Heilige Gees ons hier nog meer leer van wat met ons gebeur het op daardie dag toe ons Jesus aangeneem het en so met God vervul is. Die stoigeia het in ons Christelike belewenis geen plek meer nie (sien 2:8 ). Jesus vervul ons totaal en daarom het daardie goed geen plek meer nie. Wel, die besnydenis wat hier van gepraat word is ook een van die stoigeia, maar tog is die lering daarvan nog steeds nuttig om ons nou, in plaas van 'n vleeslike ritueel, 'n wonderbare nuwe geestelike waarheid te leer.

Dit is miskien die hoofklem van vers 11. Ons word opgeroep om geestelik te begin dink. As jy nog aan jou Christelike geloof dink as 'n godsdiens, reels en regulasies, vleeslike verordeninge, sigbare, hoorbare en voelbare manifestasies en ervaringe, dan gaan jy dit swaar hê om die diep geestelike waarheid van Kolossense te snap en te aanvaar. Hoofstuk een het dit ook male sonder tal beklemtoon dat ons nou in 'n nuwe dispensasie is. Die stoigeia wat in die vorige bedeling baie prominent op die voorgrond was, bestaan nou nie meer nie. Dit word nou net gebruik om geestelike waarhede te illustreer.

Eerstens moet ons raaksien dat, terwyl die ou besnydenis met hande verrig is, die nuwe een vir jou gedoen is sonder dat enige mens daarby betrokke was. Die "is gedoen" aspek van hierdie besnydenis kom na vore uit die passiewe vorm van die werkwoord, gekoppel met die verlede tyd. Dit is iets wat eens en vir altyd deur die Heilige Gees gedoen is. Toe jy Jesus aangeneem het, het die Heilige Gees jou sondige liggaam ingesluit saam met die liggaam van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het (Rom. 6:4; Gal 5:24). In die oë van God kan jou liggaam as geredde mens, nie meer onder die oordeel van God staan nie. Jou sondige vlees is afgesny. Dit behoort nie meer aan jou nie. Jy kan nie meer sondig in die sin wat verlore mense sondig nie. As jy dit wel doen, is dit nie meer jy nie, maar die ou liggaam wat nie meer aan jou behoort nie.

Baie Christene maak beswaar teen so 'n lering in die evangelie. Nee, sê hulle dit is onmoontlik. Ons kan nie sommer so maklik die eie verantwoordelikheid van sonde van ons wegstoot nie. Dit sal veroorsaak dat mens roekeloos en onverskillig word. Jy kan nou maar doen wat jy wil en die Here gaan dit nie meer teen jou hou nie. Op hierdie aanklag het ons basies twee antwoorde: Eerstens is dit nie Christene wat hierdie lering van die evangelie uitgedink het nie. Dit staan hier in ons vers en in baie ander verse in die Nuwe Testament. Rom. 8:1 sê "Daar is nou geen veroordeling meer nie". Rom. 8:3 sê dat God iets kom doen het wat die wet altyd probeer het maar nooit in kon slaag nie. Saam met Jesus Christus het Hy ons ou sondige vlees kom veroordeel en sy krag en effek tot niet kom maak. Erken Christene nog die krag en die werklikheid van hierdie wonder-daad van God in hulle lewe?

Verder moet ons die kritici antwoord deur te sê dat hulle redenasie verkeerd is. Die feit dat die ou sondige vlees van ons weggeneem is en nie meer op ons rekening geplaas gaan word nie, sou wel in 'n roekelose en ongeredde mens tot wanorde en onverskilligheid kon lei. Maar nie in 'n kind van God wat waarlik sy Here ontmoet het nie. Pas dus op vir wie jy hierdie waarheid leer. Dit is nie iets wat vir ongeredde mense bedoel is nie! Mense wat die inplanting van die nuwe lewe in hulle omdra, loof en prys God vir so 'n wonderbare daad van bevryding. Vir hulle is dit die grootste daad van bevryding wat hier op aarde aan gedink kan word. Hulle sal nooit hierdie waarheid omdraai en dit teen God gebruik om moedswillig teen Hom te sondig nie.

Die tweede aanduiding dat ons hier met 'n suiwer geestelike waarheid te doen het, is die apostel se pertinente kwalifikasie dat hierdie 'n besnydenis is wat nie met hande verrig word nie. Afgesien daarvan dat dit iets is wat vir jou gedoen is, is dit in elk geval met geen mens se hande gedoen nie. Kry meer duidelikheid oor hierdie geestelike besnydenis in Rom. 2:29. Dit het hoegenaamd niks met die liggaam te doen nie. Wat 'n wonder-waarheid is dit nie hierdie nie! God het deur sy Heilige Gees in my lewe ingegryp met die besnydenis van die Gees! Loof Hom daarvoor!

Laastens moet ons oplet dat hierdie die besnydenis van Christus genoem word. Dit word so genoem omdat hierdie besnydenis ons vir altyd identifiseer met Jesus Christus. Die keuse is joune. Jou liggaam behoort aan jou, jy is in beheer, jy neem die finale besluite en jy staan ook pa en dra die gevolge van al jou dade. Sien jy kans daarvoor? Is dit wat jy wil hê? Dit is die posisie waarin die oorgrote deel van alle mense is - selfs ook baie Christene wat nie weet van die besnydenis van Christus nie of nie daarvan wil weet nie. OF - Jy kan kies om die besnydenis van Christus in die geloof te aanvaar, afstand te doen van jou liggaam en sondige vlees en God te loof en dank vir hierdie bevryding. Leef van nou af in die Gees en moet nie daarop ingestel wees om die vlees te bevredig nie.

Nou moet julle my verskoon as ek net so vinnig-vinnig spring na vers 12. Die volgende vers is nog steeds dieselfde sin en dit begin met die woord "omdat" wat die twee verse verder met mekaar koppel. So, mense asseblief! Kan ons nou vir 'n slag 'n bietjie eerlik word met die Bybel. As ons nou hier in vers 11 gekyk het na al die opstapelings van bewyse dat hierdie 'n uit en uit geestelike waarheid is, waar kom die mense dan daaraan om in vers 12, wat dieselfde sin is en met "omdat" begin, dan skielik te sê nee, vers 12 praat nie meer van 'n geestelike waarheid nie, dit praat van 'n ritueel wat met die hande verrig word! Dink hieroor na. Ons praat volgende keer oor vers 12. 


|Kolossense II| |Kolossense| |Terug na Bybelglo.com| |Kol. 2:4| |Dwalings| |Kol. 2:5| |Kol. 2:6| |Kol. 2:7| |Kol. 2:8| |Kol. 2:9| |Kol. 2:10| |Kol. 2:11| |Kol. 2:12| |Kol. 2:13-23| |Kol. 2:13| |Kol. 2:14| |Kol. 2:15| |Kol. 2:16| |Kol. 2:17| |Kol. 2:18| |Kol. 2:19| |Kol. 2:20| |Kol. 2:21,22| |Kol. 2:23| |Kol. 3:1-4| |Kol. 3:1| |Kol. 3:2|