Kol. 2:4-12 - Christus is alles: Los die pad van die wet

Kol. 2:4 - Dit sĂȘ ek

Watter dwaalleer beveg Kolossense?

Kol. 2:5 - Standvastigheid

Kol. 2:6 - 'n Model vir Christelike optrede

Kol. 2:7 - Word opgebou in Christus

Kol. 2:8 - Die eerste beginsels

Kol. 2:9 - Jesus Christus is God

Kol. 2:10 - Die Christen se heel grootste besitting

Kol. 2:11 - Aflegging van die sondige vlees

Kol. 2:12 - Ons geestelike doop

Kol. 2:13-23 - Geestelike krag gaan nie saam met die wet nie, maar staan op die uitdelging daarvan

Kol. 2:13-23 - Laat niemand jou oordeel nie

Kol. 2:13 - Die lewendmakende krag van Jesus Christus

Kol. 2:14 - Die skuldbrief teen ons

Kol. 2:15 - Triomf oor die magte van die hel

Kol. 2:16 - Laat niemand jou weer verslaaf nie

Kol. 2:17 - Die wet is niks, Christus is alles

Kol. 2:18 - Laat niemand julle beroof nie

Kol. 2:19 - Christus is die antwoord

Kol. 2:20 - Godsdienstige dogma

Kol. 2:21,22 - Gebooie en leringe van mense

Kol. 2:23 - Aangeplakte geloofslewe

Kol. 3:1-4 - Dra hierdie waarheid van jou kop na jou hart

Verklaar - Verdedig - Verwerk

Kol. 3:1 - Die nuwe lewe

Kol. 3:2 - Die hemel is waarlik oop

 


|Kolossense II| |Kolossense| |Terug na Bybelglo.com| |Kol. 2:4| |Dwalings| |Kol. 2:5| |Kol. 2:6| |Kol. 2:7| |Kol. 2:8| |Kol. 2:9| |Kol. 2:10| |Kol. 2:11| |Kol. 2:12| |Kol. 2:13-23| |Kol. 2:13| |Kol. 2:14| |Kol. 2:15| |Kol. 2:16| |Kol. 2:17| |Kol. 2:18| |Kol. 2:19| |Kol. 2:20| |Kol. 2:21,22| |Kol. 2:23| |Kol. 3:1-4| |Kol. 3:1| |Kol. 3:2|